Multifysikk og -metode for transduserdesign og akustikk – 18 min webinar

Jan 25, 201912:30 PM - 1:00 PM CET

Back to Events Calendar

Transduseren er en sentral komponent i mange akustiske systemer som ofte omdanner et elektrisk signal til et akustisk signal eller motsatt. Transdusere finner vi f.eks. i mikrofoner, høyttalere, sonar, ultralydavbildning og i diverse sensorer. I dette webinaret vil vi se nærmere på hvordan en transduser kan modelleres gjennom multifysikkanalyse for å forstå samvirkning mellom elektronikk, struktur og akustikk.

I dette 18-minutters webinaret vises det hvordan vi kobler forskjellige metoder og fysikker for å oppnå en optimal modell for transduseren og utstrålt akustiske bølger. Vi vil også se på eksempler for simulering av undervannsakustikk og en brukerhistorie som omhandler sonar og egenstøy.

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på fra nettbrett, datamaskin eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

The webinar will be held in Norwegian. Please contact us if you are interested in a presentation in English.

Register for Multifysikk og -metode for transduserdesign og akustikk – 18 min webinar

Jan 25, 2019 12:30 PM - 1:00 PM CET
Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Multifysikk og -metode for transduserdesign og akustikk – 18 min webinar.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Webinar Details

Date and Time

Jan 25, 2019 | 12:30 PM CET (UTC+01:00)

Speaker

Håvard Dahle Løvaas
COMSOL AS